transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Løgstrup, värdegrundspedagogerna och det etiska kravet: en kritisk ansats

Författare och institution:
Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Prismet, 65 ( 3 ) s. 159 - 172
ISSN:
0032-8847
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
In this article, some significant characteristics of Knud Ejler Løgstrup´s analysis of the ethical demand are highlighted, regarding its prominent role in many Swedish representations of value-pedagogical issues. The question if the ethical approach of Løgstrup, anchored as it is in a religiously defined foundation, may be judged relevant to the work and activities in a secular educational context is taken as a starting-point. Critical considerations are directed towards an instrumentalisation of the ethical demand, as this is presented by Løgstrup. Parallelly a way of finding a place and a role for the ethical demand to play in non-confessional value-pedagogical ethics are indicated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
205202
Posten skapad:
2014-11-03 11:45
Posten ändrad:
2014-11-05 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007