transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En innerlig poesihistoria

/rec. av/ Staffan Bergsten: Den svenska poesins historia

Författare och institution:
Mats Jansson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Tidskrift för litteraturvetenskap, 2008 ( 1 ) s. 99–101
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
205201
Posten skapad:
2014-11-03 11:45
Posten ändrad:
2014-12-09 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007