transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ekon av Seneca

Författare och institution:
Mats Jansson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Språket i historien – historien i språket. En vänbok till Bo Lindberg, s. 93–108
ISBN:
978-91-976239-3-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
205197
Posten skapad:
2014-11-03 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007