transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fast Statistical Parsing with Parallel Multiple Context-Free Grammars

Författare och institution:
Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU)); Peter Ljunglöf (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU))
Publicerad i:
EACL'14, 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We present an algorithm for incremental statistical parsing with Parallel Multiple Context-Free Grammars (PMCFG). This is an extension of the algorithm by Angelov (2009) to which we added statistical ranking. We show that the new algorithm is several times faster than other statistical PMCFG parsing algorithms on real-sized grammars. At the same time the algorithm is more general since it supports non-binarized and non-linear grammars. We also show that if we make the search heuristics non-admissible, the parsing speed improves even further, at the risk of returning sub-optimal solutions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
205189
Posten skapad:
2014-11-03 09:55
Posten ändrad:
2014-11-03 09:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007