transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Ethics and Philosophy of Shared Decision-making, Person Centered Care, Reproduction and the Family

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Seminar at the University Medical Center Groningen (UMCG), University of Groningen, October 30, 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Ytterligare information:
Invited seminar presentation.
Postens nummer:
205182
Posten skapad:
2014-11-02 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007