transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Protein profiling identified dissociations between growth hormone-mediated longitudinal growth and bone mineralization in prepubertal children

Författare och institution:
Gunnel Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Björn Andersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ralph Decker (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); AFM Nierop (-); Ingvar Bosaeus (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Medicinska Riksstämman, Dec 1-3
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
205169
Posten skapad:
2014-10-31 18:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007