transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Dimensionality of Language Ability in Four-Year-Olds: Construct Validation of a Language Screening Tool

Författare och institution:
Marianne Klem (-); Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Bente Hagtvet (-)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Educational Research,
ISSN:
0031-3831
E-ISSN:
1470-1170
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
205109
Posten skapad:
2014-10-30 19:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007