transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Λογοτεχνικές καινοτομίες στα πρώιμα παλαιολόγεια υπομνήματα στο Περὶ ψυχῆς του Αριστοτέλη

Literary Innovation in the Early Palaeologan Commentaries on Aristotle’s De anima

Författare och institution:
Börje Bydén (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Υπόμνημα στη Φιλοσοφία , 4 s. 221–51
ISSN:
1790-0042
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
grekiska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Postens nummer:
205052
Posten skapad:
2014-10-29 17:23
Posten ändrad:
2015-02-25 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007