transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Renal function three years after early conversion from a calcineurin inhibitor to everolimus: results from a randomized trial in kidney transplantation.

Författare och institution:
Lars Mjörnstedt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Søren Schwartz Sørensen (-); Bengt von Zur Mühlen (-); Bente Jespersen (-); Jesper M Hansen (-); Claus Bistrup (-); Helene Andersson (-); Bengt I. Gustafsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Dag Solbu (-); Hallvard Holdaas (-)
Publicerad i:
Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation, 28 ( 1 ) s. 42–51
ISSN:
1432-2277
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In a 36-month, open-label, multicenter trial, 202 kidney transplant recipients were randomized at week 7 post-transplant to convert to everolimus or remain on cyclosporine: 182 were analyzed to month 36 (92 everolimus, 90 controls). Mean (SD) change in measured GFR (mGFR) from randomization to month 36 was 1.3 (14.0) ml/min with everolimus versus -1.7 (15.4) ml/min in controls (P = 0.210). In patients who remained on treatment, mean mGFR improved from randomization to month 36 by 7.9 (11.5) ml/min with everolimus (n = 37) but decreased by 1.4 (14.7) ml/min in controls (n = 62) (P = 0.001). During months 12-36, death-censored graft survival was 100%, patient survival was 98.9% and 96.7% in the everolimus and control groups, respectively, and 13.0% and 11.1% of everolimus and control patients, respectively, experienced mild biopsy-proven acute rejection (BPAR). Protocol biopsies in a limited number of on-treatment patients showed similar interstitial fibrosis progression. Donor-specific antibodies were present at month 36 in 6.3% (2/32) and 18.0% (9/50) of on-treatment everolimus and control patients with available data (P = 0.281). During months 12-36, adverse events were comparable, but discontinuation was more frequent with everolimus (33.7% vs. 10.0%). Conversion from cyclosporine to everolimus at 7 weeks post-transplant was associated with a significant benefit in renal function at 3 years when everolimus was continued.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Njursjukdomar
Nyckelord:
calcineurin inhibitor;conversion;everolimus;glomerular filtration rate;kidney transplantation;long-term;renal function
Postens nummer:
205037
Posten skapad:
2014-10-29 16:21
Posten ändrad:
2015-01-12 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007