transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extensive human suffering: a point prevalence survey of patients' most distressing concerns during inpatient care.

Författare och institution:
Isabell Fridh (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Elisabeth Kenne Sarenmalm (-); Kristin Falk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Ingela Henoch (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Anneli Ozanne (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Eva Jakobsson Ung (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Scandinavian journal of caring sciences, 29 ( 3 ) s. 444–453
ISSN:
1471-6712
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To explore patients' most distressing concerns during a hospital stay.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
acute care; distressing concerns; hospitalisation; inpatients; life-world research; point-prevalence survey; qualitative research
Postens nummer:
205021
Posten skapad:
2014-10-29 15:32
Posten ändrad:
2015-09-10 08:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007