transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A pharmacokinetic and pharmacodynamic investigation of Modufolin(®) compared to Isovorin (®) after single dose intravenous administration to patients with colon cancer: a randomized study.

Författare och institution:
Yvonne Wettergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Helena Taflin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Elisabeth Odin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Karl Kodeda (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Kristoffer Derwinger (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Cancer chemotherapy and pharmacology, 75 ( 1 ) s. 37-47
ISSN:
1432-0843
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Leucovorin is commonly used as folate supplement in 5-fluorouracil-based chemotherapy, but needs to be converted to active 5,10-methylenetetrahydrofolate (methyleneTHF) intracellularly. This provides for interindividual differences. MethyleneTHF has recently been developed into the stable, distributable drug, Modufolin(®). The aim was to compare the concentration of folate metabolites in tumor, mucosa, and plasma of patients with colon cancer after administration of Modufolin(®) or Isovorin(®) (levo-leucovorin).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
204998
Posten skapad:
2014-10-29 10:48
Posten ändrad:
2015-03-02 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007