transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blendow Lexnova Expertkommentar – Processrätt, september 2009

Brottmålsbeviskrav i praktik och prejudikat

Författare och institution:
Eric Bylander (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Blendow Lexnova,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt ->
Straffprocess
Nyckelord:
Beviskrav
Ytterligare information:
Endast elektroniskt publicerad.
Postens nummer:
204958
Posten skapad:
2014-10-28 15:45
Posten ändrad:
2014-10-28 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007