transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A temporary loop ileostomy affects renal function.

Författare och institution:
Bodil Gessler (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Angenete (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
International journal of colorectal disease, 29 ( 9 ) s. 1131-5
ISSN:
1432-1262
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this study was to evaluate renal morbidity after a temporary loop ileostomy and to identify possible preoperative risk factors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
204901
Posten skapad:
2014-10-27 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007