transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Suicidal behavior in late life: Population and patient perspectives

Författare och institution:
Madeleine Mellqvist Fässberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
ISBN:
978-91-628-9057-5
Antal sidor:
101
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Datum för examination:
2014-06-13
Tidpunkt för examination:
9:00
Lokal:
Ivan Östholm
Opponent:
Øivind Ekeberg
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Older adults, death wishes, suicidal feelings, suicidal thoughts, suicide attempt, functional disability, social factors, early life adversity, Sense of Coherence
Postens nummer:
204889
Posten skapad:
2014-10-27 13:14
Posten ändrad:
2014-10-29 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007