transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An approach to measure pronunciation similarity in second language learning using radial basis function kernel

Författare och institution:
Christos Koniaris (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Linköping Electronic Conference Proceedings, 107 s. 74-86
ISBN:
978-91-7519-175-1
ISSN:
1650-3686
E-ISSN:
1650-3740
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Ytterligare information:
NEALT Proceedings Series 22
Postens nummer:
204861
Posten skapad:
2014-10-25 17:33
Posten ändrad:
2015-02-04 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007