transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perceiving other religions

Författare och institution:
Åke Sander (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Prabuddha Bharta, 119 ( 9 ) s. 531-537
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionsfilosofi
Nyckelord:
Religionsfilosofi
Postens nummer:
204836
Posten skapad:
2014-10-24 14:50
Posten ändrad:
2014-10-29 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007