transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decreased importance of environmental risk factors for childhood asthma from 1996 to 2006.

Författare och institution:
Anders Bjerg (Krefting Research Centre); Linnea Hedman (-); Matthew Perzanowski (-); Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bo Lundbäck (Krefting Research Centre); Eva Rönmark (-)
Publicerad i:
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 45 ( 1 ) s. 146-153
ISSN:
1365-2222
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The large increase in asthma prevalence continues in several, but not all areas. Despite the individual risk factors that have been identified, the reasons for the observed trends in prevalence are largely unknown.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
pediatric, epidemiology, child, asthma, risk
Postens nummer:
204832
Posten skapad:
2014-10-24 13:51
Posten ändrad:
2016-08-22 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007