transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Convergence of finite volume scheme for a three dimensional Poisson's equation.

Författare och institution:
Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Krzysztof Bartoszek (-)
Publicerad i:
Journal of Mathematical Sciences, 202 ( 2 ) s. 130-153
ISSN:
1072-3374
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We construct and analyze a finite volume scheme for numerical solution of a three-dimensional Poisson equation. We derive optimal convergence rates in the discrete H1 norm and sub-optimal convergence in the maximum norm, where we use the maximal available regularity of the exact solution and minimal smoothness requirement on the source term. The theoretical results are justified through implementing some canonical examples in 3D. Bibliography: 26 titles. Illustrations: 4 figures.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
204778
Posten skapad:
2014-10-23 18:33
Posten ändrad:
2016-07-13 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007