transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Equal access to health care may diminish the differences in outcome between native and immigrant patients with type 1 diabetes.

Författare och institution:
Siri Fredheim (-); Ahmed Delli (-); Heba Rida (-); Ann-Kristin Drivvoll (-); Torild Skrivarhaug (-); Ragnar Bjarnason (-); Arni Thorsson (-); Bengt Lindblad (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Jannet Svensson (-)
Publicerad i:
Pediatric diabetes, 15 ( 7 ) s. 519-27
ISSN:
1399-5448
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Previous studies have found that ethnicity influences glycemic control. We hypothesized that differences between Nordic and non-Nordic patients are less pronounced for children with type 1 diabetes in high incidence countries in Northern Europe.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
204761
Posten skapad:
2014-10-23 14:54
Posten ändrad:
2014-11-25 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007