transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strategies of Managerial Justification in Banks Narrative Communication

Författare och institution:
Gunnar Rimmel (Gothenburg Research Institute (GRI)); Kristina Jonäll (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); Michael, John Jones (-)
Publicerad i:
European Accountning Association 37th annual congress 21–23 May, 2014 Tallinn, Estonia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
204736
Posten skapad:
2014-10-23 10:51
Posten ändrad:
2014-10-23 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007