transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Multilingual SPARQL-Based Retrieval Interface for Cultural Heritage Objects

Författare och institution:
Dana Dannélls (Institutionen för svenska språket); Ramona Enache (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Mariana Damova (-)
Publicerad i:
Proceedings of the ISWC 2014 Posters & Demonstrations Track a track within the 13th International Semantic Web Conference (ISWC 2014), 1272 s. 205-208
E-ISSN:
1613-0073
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Nyckelord:
SPARQL, controlled natural language, Linked Open Data, Cultural Heritage
Postens nummer:
204733
Posten skapad:
2014-10-23 10:31
Posten ändrad:
2014-10-23 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007