transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health-related quality of life in preschool children with Type 1 diabetes.

Författare och institution:
Frida Sundberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); P Sand (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Gun Forsander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association, 32 ( 1 ) s. 116-119
ISSN:
1464-5491
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To describe health-related quality of life in children aged < 7 years with Type 1 diabetes mellitus compared with healthy children of the same age, and to investigate how health-related quality of life was correlated with aspects of insulin treatment and glycaemic control.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
204698
Posten skapad:
2014-10-22 14:16
Posten ändrad:
2015-03-02 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007