transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term Effects of Growth Hormone in Children

Författare och institution:
Ralph Decker (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Lars Sävendahl (-); Camilla A M Glad (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Gudmundur Johannsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Daniel S Olsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Jovanna Dahlgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Thord Rosén (-); Peter Bang (-); Ann Hellström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Anna G Nilsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); John Kopchick (-)
Publicerad i:
Update on GH and IGFs, 22-23 maj 2014, Stockholm, Sverige. Nobelforum Karolinska institutet - Svenska Endokrinolog Föreningen ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
204643
Posten skapad:
2014-10-21 14:42
Posten ändrad:
2014-11-24 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007