transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decline in Self-reported Health (EQ-5D) over Time after Surgical Reconstruction of the Right Ventricular Outflow Tract: A Longitudinal Cohort Study of 103 Patients.

Författare och institution:
Kristofer Skoglund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Malin Berghammer (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Peter J Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Gunnar Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ulf Thilén (-); Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Congenital heart disease, 10 ( 2 ) s. E54-E59
ISSN:
1747-0803
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Patients with congenital heart disease may be operated with surgical reconstruction of the right ventricular outflow tract (RVOT). Reintervention is common in this group of patients. The aim of this study was to examine longitudinal self-reported health measured by the EQ-5D questionnaire.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
Postens nummer:
204629
Posten skapad:
2014-10-21 13:38
Posten ändrad:
2015-09-04 15:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007