transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Product sets cannot contain long arithmetic progressions

Författare och institution:
Dmitrii Zhelezov (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Acta Arithmetica, 163 ( 4 ) s. 299-307
ISSN:
0065-1036
E-ISSN:
1730-6264
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Let B be a set of real numbers of size n . We prove that the length of the longest arithmetic progression contained in the product set B.B={bibj|bi,bj∈B}B.B={bibj|bi,bj∈B} cannot be greater than View the MathML sourceO(n1+1/loglogn) an arithmetic progression of length View the MathML sourceΩ(nlogn), so the obtained upper bound is close to the optimal.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Diskret matematik
Nyckelord:
product sets, arithmetic progressions, convex sets
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
204623
Posten skapad:
2014-10-21 11:38
Posten ändrad:
2016-05-31 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007