transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state

Författare och institution:
J. I. Wolfsdorf (-); J. Allgrove (-); M. E. Craig (-); J. Edge (-); N. Glaser (-); V. Jain (-); W. W. R. Lee (-); L. N. W. Mungai (-); A. L. Rosenbloom (-); M. A. Sperling (-); Ragnar Hanås (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Pediatric Diabetes, 15 s. 154-179
ISSN:
1399-543X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Nyckelord:
DKA, HHS, ISPAD consensus guidelines, pediatric diabetes, INTRAVENOUS INSULIN INFUSION, LOW-DOSE INSULIN, EMERGENCY CARDIOVASCULAR, CARE, HYPERTHERMIA-LIKE SYNDROME, HYPER-CHLOREMIC ACIDOSIS, DEEP VENOUS, THROMBOSIS, SICK-DAY MANAGEMENT, CEREBRAL EDEMA, BRAIN HERNIATION, RISK-FACTORS
Postens nummer:
204615
Posten skapad:
2014-10-21 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007