transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

IGF-1 and growth response to adult height in a randomized GH treatment trial in short non-GH-deficient children.

Författare och institution:
Berit Kriström (-); Elena Lundberg (-); Björn Jonsson (-); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99 ( 8 ) s. 2917-24
ISSN:
1945-7197
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
GH treatment significantly increased adult height (AH) in a dose-dependent manner in short non-GH-deficient children in a randomized, controlled, clinical trial; the mean gain in height SD score (heightSDS) was 1.3 (range 0-3), compared with 0.2 in the untreated group.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
204587
Posten skapad:
2014-10-20 14:41
Posten ändrad:
2014-12-16 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007