transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exercise in children and adolescents with diabetes.

Författare och institution:
Kenneth Robertson (-); Michael C Riddell (-); Benjamin C Guinhouya (-); Peter Adolfsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ragnar Hanås (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Pediatric diabetes, 15 Suppl 20 s. 203-23
ISSN:
1399-5448
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
204580
Posten skapad:
2014-10-20 14:29
Posten ändrad:
2014-11-24 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007