transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The urban geography of swedish non-citizenship

Författare och institution:
Helena Holgersson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Playgrounds and battlefields: Critical perspektives of social engagement, Francisco Martinez & Klemen Slabina (eds), s. 345-360
ISBN:
978-99-85-58774-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Tallinn University Press
Förlagsort:
Tallinn
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Non-citizenship, Sweden, mental maps, deportability
Postens nummer:
204552
Posten skapad:
2014-10-19 16:31
Posten ändrad:
2016-05-04 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007