transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Duties to distrust. The decentring of economic crime policing in Sweden

Författare och institution:
Oskar Engdahl (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Bengt Larsson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Score International Conference on Organizing Markets, Stockholm 16-18 oct 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
204547
Posten skapad:
2014-10-19 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007