transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Post-political narratives and emotions: Dealing with discursive displacement in everyday life

Författare och institution:
Helena Holgersson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Stories of cosmopolitan belonging: Emotion and location, Hannah Jones & Emma Jackson (eds), s. 115-126
ISBN:
978-1-138-00065-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Gentrification, displacement, place, emotions, Kvillebäcken
Postens nummer:
204533
Posten skapad:
2014-10-19 11:37
Posten ändrad:
2015-09-24 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007