transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Informationsteknik – från tryckkononsten till smartphones

Författare och institution:
Eva I. Andersson (Institutionen för historiska studier); Lars Nyström (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Perspektiv på historien: Kulturhistoria, s. 208-227
ISBN:
978-91-40-68342-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
204530
Posten skapad:
2014-10-19 00:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007