transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Person Centredness and Shared Decision-making for Young People and Other Vulnerable Groups: Ethical Complications, Considerations and Possible Adaptions

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Seminariet i medicinsk etik, Lunds universitet, 17 oktober, 2014.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
delat beslutsfattande, gemensamt beslutsfattande, personcentrerad vård, diabetes, följsamhet, autonomi
Postens nummer:
204509
Posten skapad:
2014-10-17 17:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007