transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

May I Be Happy Here

Författare och institution:
Kjell Caminha (Akademin Valand)
ISBN:
978-91-981051-1-7
Antal sidor:
27
Publikationstyp:
Bok
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
A monograph published together with the sound installation 'May I Be Happy Here' at Tjolöholm's Castle, in Kungsbacka, Sweden. Part of the group exhibition 'As If Silence(s)', April 2013. "...notorious but uninvited guests enter the castle through the walls. The silence is broken. Peculiar experiences are shared. An unlikely behaviour is advised."
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Art, Decoloniality, Displacement, Hospitality, Identity, Migration
Ytterligare information:
A monograph published together with the sound installation 'May I Be Happy Here' at Tjolöholm's Castle in Kungsbacka, Sweden. Part of the group exhibition 'As If Silence(s)', April 2013.
Postens nummer:
204507
Posten skapad:
2014-10-17 17:28
Posten ändrad:
2014-10-17 20:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007