transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alcohol: mechanisms along the mesolimbic dopamine system

Författare och institution:
Jörgen Engel (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Elisabeth Jerlhag (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Dopamine, Edited by Marco Diana, Gaetano Di Chiara and Pierfranco Spano, 211 s. 201-233
ISBN:
978-0-444-63425-2
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Elsevier Science Bv
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The reward systems are important for rewards, natural and artificial. An important part of these systems is the mesolimbic dopamine system, consisting of a dopamine projection from the ventral tegmental area to nucleus accumbens. There is an underlying disruption in the reward systems in individuals with alcohol dependence. Elucidation of the neurochemical mechanisms involved in the ability of alcohol to activate the mesolimbic dopamine system could identify novel targets for the treatment of alcohol dependence. The role of dopamine, for example, by using the dopamine stabilizer (-)-OSU6162, in alcohol dependence will be revised. Data showing that local perfusion of alcohol into reward nodes activates the mesolimbic dopamine system will be reviewed. The effects of alcohol on ligand-gated ion channels will be introduced. Finally, the findings demonstrating that gut-brain peptides, such as ghrelin and glucagon-like peptide-1, are important for alcohol-mediated will be presented.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
ventral tegmental area, nucleus accumbens, reward, ghrelin, GLP-1, dopamine, OSU6162, ligand-, VENTRAL TEGMENTAL AREA, NICOTINIC ACETYLCHOLINE-RECEPTORS, VOLUNTARY, ETHANOL INTAKE, INDUCED LOCOMOTOR STIMULATION, GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1, RAT NUCLEUS-ACCUMBENS, CONDITIONED PLACE PREFERENCE, REWARDING, BRAIN-STIMULATION, PLASMA GHRELIN LEVELS, FREELY MOVING RATS
Postens nummer:
204479
Posten skapad:
2014-10-17 15:27
Posten ändrad:
2016-08-23 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007