transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Offentlighed i Norden

Offentlige eller hemmelige dokumenter og data

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (2013-))
ISBN:
978-91-86523-98-5
Antal sidor:
260
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Nordicom
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
danska
Sammanfattning (abstract):
Offentlighedsregler kræver, at myndigheder og andre offentlige organer ikke blot informerer, som de selv finder passende, men skal give acces til autentiske dokumenter og data. Kravet om autenticitet er offentligheds-reglernes ”raisond’être”. Offentlighed i Norden forklarer og sammenligner retsreglerne for acces til dokumenter og data i Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island. Internationale regler fra FN, Europarådet og EU, der har stigende betydning, bliver også belyst. Offentlighed er afgørende for demokratisk kontrol og deltagelse. Retsregler og praksis for offentlighed og hemmeligholdelse har stor betydning på alle områder af samfundslivet og forforholdet mellem borgere og stat. Ret til acces er et vigtigt redskab for undersøgende journalistik. Offentlighed i Norden viser, at offentlighedsreglerne i de fem nordiske lande er meget forskellige og uden et gennemgående mønster. Et land, der har de bedste vilkår for offentlighed på nogle områder, har de dårligste vilkår på andre områder.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
offentlighet, Norden, sekretess
Ytterligare information:
Offentlighed i Norden är ett specialnummer av Nordicom-Information (No 3 / 2014). Författare: Oluf Jørgensen, forskningschef i mediejura, Danmarks medie- og journalisthøjskole.
Postens nummer:
204470
Posten skapad:
2014-10-17 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007