transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

TGF-β isoforms induce EMT independent migration of ovarian cancer cells.

Författare och institution:
Jingfang Gao (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Yihong Zhu (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Mikael Nilsson (Sahlgrenska Cancer Center); Karin Sundfeldt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Cancer cell international, 14 ( 1 ) s. 72
ISSN:
1475-2867
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Transforming growth factor beta (TGF-β) plays major roles in tumorigenesis by regulating cell growth, epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), migration/invasion and metastasis. The epithelial markers E-cadherin, claudin-3 and claudin-4, commonly decreased in human adenocarcinomas are actually up regulated during ovarian carcinogenesis. In human ovarian cancer TGF-β1 may either suppress or promote tumor progression, but whether other TGF-β isoforms (TGF-β2 and TGF-β3) exert similar effects is not known.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
204450
Posten skapad:
2014-10-17 13:14
Posten ändrad:
2016-09-06 08:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007