transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased activation of blood coagulation in pregnant women with the Factor V Leiden mutation.

Författare och institution:
Ulla Kjellberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Marianne van Rooijen (-); Katarina Bremme (-); Margareta Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Thrombosis research, 134 ( 4 ) s. 837-45
ISSN:
1879-2472
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The risk of venous thromboembolism is enhanced in pregnant carriers of the Factor V Leiden mutation. The primary aim of the study was to compare prothrombin fragments 1+2, soluble fibrin and D-dimer levels in pregnant Factor V Leiden mutation carriers with those in non-carriers. Secondary aims were to evaluate whether these biomarkers could predict placenta-mediated complications or venous thromboembolism, and to study blood coagulation after caesarean section with thromboprophylaxis and after vaginal delivery without thromboprophylaxis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Postens nummer:
204398
Posten skapad:
2014-10-16 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007