transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patient-centred quality of care in an IVF programme evaluated by men and women.

Författare och institution:
Herborg Holter (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ann-Kristin Sandin-Bojö (-); Ann-Louise Gejervall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Matts Wikland (-); Bodil Wilde-Larsson (-); Christina Bergh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Human reproduction (Oxford, England), 29 ( 12 ) s. 2695-2703
ISSN:
1460-2350
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Do men and women value the same aspects of quality of care during IVF treatment when measuring rates of importance by the validated instrument, quality from the patient's perspective of in vitro fertilization (QPP-IVF)?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Nyckelord:
quality care, IVF, gender differences, measurement instrument, patient-centred care
Postens nummer:
204359
Posten skapad:
2014-10-16 11:13
Posten ändrad:
2015-03-06 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007