transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measuring effective capacity in an emergency department

Författare och institution:
Björn Lantz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management, Chalmers); Peter Rosén (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik)
Publicerad i:
Journal of Health Organisation & Management, 30 ( 1 ) s. 73-84
ISSN:
1477-7266
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Purpose: The purpose of this paper is to show how elements from queueing theory can be used to obtain objective measures of effective capacity in the triage function at Skaraborg Hospital in Sweden without direct observation of the function itself. Design/methodology/approach: Approximately 30,000 patients arrived to the emergency department at Skaraborg Hospital in Sweden during 2011. The exact time of arrival and the exact time of triage were recorded for each patient on an individual level. Basic queueing theory uses arrival rates and system capacity measures to derive average queueing times. We use the theoretical relation between these three measures to derive system capacity measures based on observed arrival rates and observed average queueing times. Findings: The effective capacity in the triage process is not a linear function of the number of nurses. However, the management of capacity seems well adapted to the actual demand, even though service levels vary substantially during the day and night. Originality/value: This paper uses elements from queueing theory in an innovative way to measure the effective capacity of a service process without direct observation, thereby also avoiding the potential risk of the Hawthorne effect.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Övrig industriell teknik och ekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Queueing; Capacity measurement; Hawthorne effect; Emergency
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Postens nummer:
204316
Posten skapad:
2014-10-15 15:53
Posten ändrad:
2016-05-26 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007