transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Är program lösningen på det svåra antimobbningsarbetet? Skolpersonals och elevers erfarenheter av att arbeta med program mot mobbning

Författare och institution:
Christina Osbeck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Åsa Söderström (-)
Publicerad i:
Värdepedagogik Etik och demokrati i förskola och skola, s. 227-248
ISBN:
978-91-47-11414-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
204267
Posten skapad:
2014-10-15 10:47
Posten ändrad:
2014-10-15 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007