transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Incidental and essential objects-in-interaction: Paper documents in journalistic work

Författare och institution:
Alexandra Weilenmann (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Gustav Lymer (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Interacting with Objects: Language, materiality, and social activity,, s. 319-337
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
John Benjamins
Förlagsort:
Amsterdam/Philadelphia
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
Postens nummer:
204264
Posten skapad:
2014-10-15 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007