transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Treating trismus: A prospective study on effect and compliance to jaw exercise therapy in head and neck cancer.

Författare och institution:
Nina Pauli (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); Paulin Andréll (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Mia Johansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Bodil Fagerberg-Mohlin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning); Caterina Finizia (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
Head & neck, 37 ( 12 ) s. 1738–1744
ISSN:
1097-0347
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Trismus after head and neck cancer is a symptom associated with pain and negatively affected health-related quality of life. The purpose of this study was to compare two different jaw exercise devices and the compliance to exercise.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
exercise therapy, Gothenburg Trismus Questionnaire, head and neck cancer, TheraBite, trismus
Postens nummer:
204239
Posten skapad:
2014-10-14 15:45
Posten ändrad:
2016-02-24 17:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007