transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trädgård och politik

Författare och institution:
Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvård); Anna Jakobsson (-)
Publicerad i:
Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, 2014 ( 27 ) s. 3
ISSN:
1652-2362
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Trädgårdsvetenskap/hortikultur
Ytterligare information:
http://www.gardenhistoryforum.org/wp-content/uploads/2014/10/Bulletin-för-trädgårdshistorisk-forskning-nr-27-2014.pdf
Postens nummer:
204225
Posten skapad:
2014-10-14 13:01
Posten ändrad:
2014-10-21 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007