transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The teaching and societal services nexus: Academics’ experiences in three disciplines

Författare och institution:
Magnus Holmén (-); Daniel Ljungberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE))
Publicerad i:
Teaching in Higher Education, 20 ( 2 ) s. 208-220
ISSN:
1356-2517
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper, we investigate the perception of academics regarding how their experiences from societal interaction (third mission) inform their teaching and vice versa. We report on a phone survey of Swedish academics in three engineering-related disciplines. The findings show that there is a perceived positive and bidirectional relationship between societal interaction and teaching. Industry-related activities were perceived to inform teaching more than other types of societal interaction. While societal interaction is at large more important for the academics in their search for relevant teaching topics and content, teaching was deemed more important for the implementation of societal interaction. We conclude by proposing that academics creatively (re)combine experiences from third mission and education, often mediated by their research activities.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
teaching, societal interaction, higher education, industry interaction and public interaction, hybrid models of teaching and societal interaction
Postens nummer:
204157
Posten skapad:
2014-10-13 09:49
Posten ändrad:
2016-05-27 08:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007