transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nygamla ideal i yrkesutbildning för vuxna

Författare och institution:
Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Keynote, NORDYRKs konferens, Högskolan i Oslo och Akershus juni 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Vuxnas lärande, yrkesutbildning,
Ytterligare information:
http://www.hioa.no/Hva-skjer/NORDYRK-konferansen-2014
Postens nummer:
204147
Posten skapad:
2014-10-12 12:40
Posten ändrad:
2014-10-12 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007