transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PhD. supervision as an emotional process - Critical situations and emotional boundary work

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Gina Wisker (-); Silwa Claesson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Ola Strandler (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Elisabeth Saalman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
Pertanika JSSH, 22 ( 2 ) s. 605-22
ISSN:
0128-7702
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
204140
Posten skapad:
2014-10-11 12:49
Posten ändrad:
2014-10-14 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007