transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ABC om Axelfrakturer, del 1: Klavikelfrakturer

Shoulder fractures, Part 1: Clavicular fractures

Författare och institution:
Georgios Tsikandylakis (-); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Kristian Samuelsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 111 ( 20 ) s. 879-82
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Algorithms, Clavicle, injuries, radiography, Dislocations, diagnosis, radiography, surgery, therapy, Fractures, Bone, diagnosis, radiography, surgery, therapy, Humans, Rotator Cuff, anatomy & histology, Shoulder, anatomy & histology
Postens nummer:
204018
Posten skapad:
2014-10-09 14:04
Posten ändrad:
2014-11-26 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007