transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Axelfrakturer, del 2: Skapula- och proximala humerusfrakturer.

Shoulder fractures, part 2: Scapular and proximal humerus fractures.

Författare och institution:
Georgios Tsikandylakis (-); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Kristian Samuelsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 111 ( 22-23 ) s. 1006-10
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Humans, Scapula, injuries, Shoulder, anatomy & histology, Shoulder Fractures, diagnosis, radiography, surgery, therapy, Shoulder Joint, radiography
Postens nummer:
204017
Posten skapad:
2014-10-09 14:01
Posten ändrad:
2014-11-13 12:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007