transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studying reform of/in/by the National Armed Forces in the DRC

Författare och institution:
Maria Eriksson Baaz (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)); Maria Stern (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Studying the Agency of Being Governed. Edited by Stina Hansson, Sofie Hellberg, Maria Stern, s. 25
ISBN:
978-0-415-62367-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
agency, governmentality, methodology, DRC
Postens nummer:
203988
Posten skapad:
2014-10-09 11:03
Posten ändrad:
2014-10-20 09:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007